Muminun surəsi

23:48

Beləliklə, onları yalançı saydılar və nəticədə məhvə düçar edilənlərdən oldular.