Muminun surəsi

23:40

(Allah) buyurdu: "Bir azdan peşman olacaqlar!"