Muminun surəsi

23:4

O kəslər ki, zakat verərlər;