Muminun surəsi

23:36

Və´d olunduğunuz şey çox uzaqdır, çox uzaq! (Bu, qeyri-mümkündür!)