Muminun surəsi

23:31

Onlardan sonra başqa bir nəsil (Ad tayfasını) yaratdıq.