Muminun surəsi

23:26

(Nuh onların bu sözlərindən və iman gətirməyəcəklərindən mə´yus olub) belə dedi: "Ey Rəbbim! Onların məni yalançı hesab etməklərinə qarşı mənə kömək et!"