Muminun surəsi

23:22

Həm onların, həm də gəmilərin üstündə (bir yerdən başqa yerə) daşınırsınız.