Muminun surəsi

23:2

O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müt´i olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!)