Muminun surəsi

23:16

Sonra siz qiyamət günü yenidən dirildiləcəksiniz!