Muminun surəsi

23:11

Firdovs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar!