Muminun surəsi

23:108

(Allah) buyurar: "Orada zəlil (mə´yus) vəziyyətdə durub qalın və Mənə heç bir şey deməyin! (Cəhənnəm odundan xilas edilməyinizi Məndən diləməyin!)"