Mulk surəsi

67:25

Onlar (müşriklər) deyirlər: "Əgər doğru danışanlardansınızsa, (bir xəbər verin görək) bu və´d (haqq-hesab, cəza) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?"