Mulk surəsi

67:23

(Ya Peyğəmbər!) De: "Sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən Odur. (Allahın ne´mətlərinə) nə az şükür edirsiniz!"