Mulk surəsi

67:11

Və beləcə öz günahlarını e´tiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli!