Muhəmməd surəsi

47:9

Bu ona görədir ki, (kafirlər) Allahın nazil etdiyini (Qur´anı) bəyənmədilər, (Allah da) onların əməllərini puç etdi.