Muhəmməd surəsi

47:8

Kafirlərə gəldikdə isə - hamısı məhv olsun - onların əməllərini puça çıxardar!