Muhəmməd surəsi

47:6

Və onları (dünyada) özlərinə tanıtmış olduğu Cənnətə daxil edəcəkdir.