Muhəmməd surəsi

47:3

Bu ona görədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə öz Rəbbindən gələn haqqa (Qur´ana) tabe olmuşlar. Allah insanlara özlərinə dair məsələləri belə çəkir!