Muhəmməd surəsi

47:27

Bəs mələklər onların üzlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq?