Muhəmməd surəsi

47:23

Onlar (münafiqlər, fitnə-fəsad törədənlər) Allahın lə´nət etdiyi (qulaqlarını) kar və gözlərini kor etdiyi kimsələrdir!