Muhəmməd surəsi

47:21

İtaət etmək və gözəl bir söz demək (sənin əmrini dinməz-söyləməz yerinə yetirmək). İş qətiləşdiyi (onlara cihad vacib olduğu) zaman Allaha (verdikləri və´də) sadiq olsaydılar, sözsüz ki, onlar üçün daha yaxşı olardı!