Muhəmməd surəsi

47:17

Doğru yolu tapanlara gəldikdə isə, (Allah) onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının (mö´minliklərinin, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinmələrinin) mükafatını verər!