Muddəssir surəsi

74:9

O gün çox ağır bir gün olacaqdır;