Muddəssir surəsi

74:55

İstəyənlər ondan öyüd alar.