Muddəssir surəsi

74:54

Xeyr, bu (Qur´an) bir öyüd-nəsihətdir!