Muddəssir surəsi

74:52

Xeyr, onların hər biri özünə (göydən) nazil olmuş səhifələr verilməsini istəyər.