Muddəssir surəsi

74:49

Onlara nə olub ki, öyüd-nəsihətdən üz çevirirlər (qaçırlar).