Muddəssir surəsi

74:47

Ölüm bizi haqlayana qədər (bu vəziyyətdə qaldıq)".