Muddəssir surəsi

74:46

Haqq-hesab gününü yalan sayardıq.