Muddəssir surəsi

74:45

Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq;