Muddəssir surəsi

74:43

Onlar deyəcəklər: "Biz namaz qılanlardan deyildik;