Muddəssir surəsi

74:42

"Sizi Səqərə (Cəhənnəmə) salan nədir?"