Muddəssir surəsi

74:41

Günahkarlar barəsində (və sonra həmin günahkarlara müraciət edib belə deyəcəklər):