Muddəssir surəsi

74:40

Onlar cənnətlərdədirlər; bir-birindən soruşacaqlar;