Muddəssir surəsi

74:4

Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)