Muddəssir surəsi

74:38

Hər kəs öz əməlinin girovudur! (Hərə öz əməlinin əvəzini alacaqdır!)