Muddəssir surəsi

74:36

(O, Allahın əzabı ilə) qorxudur insanları -