Muddəssir surəsi

74:35

(Cəhənnəm) böyük bəlalardan biridir!