Muddəssir surəsi

74:33

Dönüb-qayıdan (yaxud gündüzün dalınca gələn) gecəyə