Muddəssir surəsi

74:32

Xeyr! (İş heç də bu müşriklərin zənn etdiyi kimi deyildir). And olsun aya;