Muddəssir surəsi

74:30

Onun üstündə on doqquz (nəfər gözətçi mələk) vardır.