Muddəssir surəsi

74:28

O (heç kəsi sağ) qoymaz və (salamat) buraxmaz!