Muddəssir surəsi

74:26

Biz onu Səqərə atacağıq (orada yandıracağıq).