Muddəssir surəsi

74:24

Və dedi: "Bu (sehrbazlardan) öyrənilən sehrdən başqa bir şey deyildir!