Muddəssir surəsi

74:22

Sonra üz-gözünü turşutdu, qaşqabağını tökdü.