Muddəssir surəsi

74:21

Sonra (qövmünün üzünə) baxdı.