Muddəssir surəsi

74:2

Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!