Muddəssir surəsi

74:17

Mən onu məşəqqətli bir əzaba düçar edəcəyəm!