Muddəssir surəsi

74:16

Xeyr (bu ola bilməz). Çünki o, ayələrimizə qarşı inadkar oldu.