Muddəssir surəsi

74:15

(Bütün bunlardan) sonra yenə də (var-dövlətini) artırmağımı istəyir.